“ซูดาน” แรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลก สิ้นใจอย่างสงบขณะมีอายุ 45 ปี โดยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจทำการุณยฆาต จากการที่แรดมีสภาพร่างกายทรุดลงอย่างต่อเนื่องจากอาการป่วยเรื้อรัง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ว่าองค์กรบริหารเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ “โอล พีจีตา” ตั้งอยู่ในเขตไลกีเปีย ทางตอนกลางของเคนยา ออกแถลงการณ์

ว่า “ซูดาน” แรดขาวเหนือเพศผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เขตอนุรักษ์แห่งนี้ ตายแล้วอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ด้วยวิธีการการุณยฆาต เนื่องจากซูดานต่อสู้กับอาการป่วยแทรกซ้อนที่รุมเร้ามาเป็นเวลานาน ในขณะที่สภาพร่างกายทรุดโทรมตามวัยที่มากขึ้น โดยซูดานเกิดเมื่อปี 2516 หมายความว่าน่าจะมีอายุประมาณ 45 ปีในช่วงวาระสุดท้าย ทั้งนี้ รายงานระบุด้วยว่า ซูดานใช้ชีวิตอยู่ภายในคอกโดยไม่ยอมออกไปไหนตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บอย่างหนักบริเวณขาขวาด้านหลัง และอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้อีก สัตวแพทย์และผู้ดูแลจึงประชุมร่วมกัน และได้ฉันทามติในการใช้วิธีการุณยฆาต เพื่อให้ซูดานจากไปอย่างสงบและทรมานน้อยที่สุด

อนึ่ง นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบซูดาน ในอาณาเขตที่เป็นประเทศซูดานใต้ในปัจจุบัน  โดยในเวลานั้นมันมีอายุเพียง 1 ปี หลังจากนั้นจึงมีการส่งซูดานมาอาศัยยังสวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงปราก และย้ายมาที่เขตอนุรักษ์ในเคนยา เมื่อปี 2552 เพื่ออาศัยร่วมกับแรดขาวเหนือเพศผู้อีกตัวหนึ่ง และแรดขาวเหนือเพศเมียอีก 2 ตัว ซึ่งเป็นกลุ่มแรดขาวเหนือชุดท้าย ท่ามกลางความหวังของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจัดให้แรดขาวเหนือทั้ง 4 ตัวจับคู่และผสมพันธุ์กันเพื่อรักษาสายพันธุ์ของพวกมันเอาไว้ แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ จนกระทั่ง “ซูนี” แรดขาวเพศผู้เพื่อของซูดาน ตายไปก่อนเมื่อเดือนต.ค. 2557 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อของแรดขาวทั้ง 4 ตัวไว้เป็นอย่างดี เพื่อทดลองให้เกิดการปฏิสนธิด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews