รมว.คลังสิงคโปร์ ประกาศแจกอั่งเปาให้แก่ประชาชน เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณเหลือ
สื่อต่างประเทศรายงานว่า นายเฮ็ง สวี คีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ได้แถลงงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2018 ต่อรัฐสภาสิงคโปร์ วานนี้ (19 ก.พ.) โดยไฮไลต์ของการแถลงดังกล่าวคือ นายเฮ็ง ประกาศว่าจะให้ “อั่งเปา” หรือ SG Bonus แก่ชาวสิงคโปร์ ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

โดยชาวสิงคโปร์ที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนด จะได้รับอั่งเปาอย่างน้อยคนละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 2,500 บาท และสูงสุดได้รับคนละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 7,500 บาท เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณแผ่นดินของปี 2017 เหลือ

การได้รับอั่งเปาจากรัฐบาลในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละบุคคล โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 28,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 7 แสนบาท) เช่น ผู้สูงอายุ และนักเรียน/นักศึกษา ได้รับ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์, ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 28,001-100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 700,025-2,500,000 บาท) เช่น ผู้ใหญ่วัยทำงาน ได้รับ 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ และผู้ที่มีรายได้เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือถือครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่าหนึ่ง

ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ต้องใช้เงินถึง 700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 17.5 หมื่นล้านบาท สำหรับแจก “อั่งเปา” ให้กับประชาชน

ขอบคุณข้อมูล จาก sanook.com