กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 5 หน่วยงานร่วมกันพัฒนา Application “RDU รู้เรื่องยา” ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้ยาอย่างปลอดภัย ด้วยสมาร์ทโฟน เร่งทดสอบระบบหวังส่งมอบข้อมูลยาฉบับสมบูรณ์เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แก่ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงจับมือกับอีก 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” การทำแอพพลิเคชั่น “RDU รู้เรื่องยา” เป็นความพยายามของเภสัชกรและแพทย์ในเครือข่าย ที่ช่วยกันจัดทำข้อมูลยาของประเทศที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเป็นหนึ่งเดียว เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ประชาชนชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้ง่าย เพียงใช้โทรศัพท์สมาร์โฟนในมือ สแกน QR Code บนซองยา ระบบจะเก็บข้อมูลการใช้ยาส่วนบุคคลไว้ในมือถือ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลากินยา มีระบบเตือนเมื่อได้รับยาที่เคยแพ้ หรือได้รับยาใหม่ที่อาจมีปัญหาตีกันกับยาเก่า สามารถแจ้งบุคลากรผู้สั่งและจ่ายยาได้ในทันที เป็นการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth