รู้กันอยู่ การออกกำลังกาย จำเป็นสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แต่คนที่เลิกร้างว่างเว้นมานานเป็นสิบปี จะให้เริ่มต้นใหม่ คงไม่ง่าย ด้วยความไม่พร้อมของร่างกาย ขาดแรงจูงใจ ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ดร.ธนา กิตติศรีวรพันธุ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อคนทุกเพศทุกวัยที่ทำได้ง่าย

ทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ด้วยของที่มีอยู่แล้วในบ้าน หรือจะซื้อใหม่ก็ไม่แพง ให้ผลทั้งการพัฒนาทางกาย จิตใจและการทำงานของสมองสองซีก
ผ้าขาวม้ามันตรา คือการออกกำลังกายที่ใช้ผ้าขาวม้าเป็นอุปกรณ์ มีท่าทางที่พัฒนาไว้ 20 แบบ และต้องมีบทสวดสักกัตวา ซึ่งเป็นบทอาฏายาติยปริตร หนึ่งในบทสวดสิบสองตำนานกำกับด้วยยาติยปริตร หนึ่งในบทสวดสิบสองตำนานกำกับด้วย
ดร.ธนา ได้ทำเนื้อหาท่าทางการออกกำลังกายผ้าขาวม้ามันตราเป็นคลิปวิดีโอ เผยแพร่ทางยูทูบและเดินทางไปสอนกับกลุ่มผู้สนใจ โดยระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 60 เปิดอบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุชาว จ.จันทบุรี ราว 40 คนในโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ท่าออกกำลังกาย มีอยู่ 20 ท่า ได้แก่ 1.สนต้องลม 2.ลมเปลี่ยนทิศ 3.บิดเขาพระสุเมรุ 4.เถรเหยียดกาย 5.ชายสามศอก 6.หอกโมขศักดิ์ 7.หักกรุงลงกา 8.กายาสลับทิศ 9.อินทรชิตนั่งแท่น 10.พระยาแถนวัดเมือง 11.ขุนเรืองยันกำแพง 12.บิดแทงลอดขา 13.พระเจ้าตาดัดเข่า 14.งูเห่าเหยียดตัว 15.เจ้าสัวก้มเงย16.ลูกเขยเกาหลัง 17.ขุนคลังพายเรือ 18.เสือซ้อนกล 19.ขุนพลชักดาบ 20.กราบเท้าพ่อหลวง
ทั้ง 20 ท่าจะเรียงร้อยต่อกันอย่างต่อเนื่อง เริ่มที่ท่าเตรียม ถือผ้าขาวม้าที่พับตามแนวยาว บริเวณจุดกึ่งกลาง ยกมือพนมที่หว่างอก หายใจออกจากปอดให้หมด เริ่มสวดคาถาสักกัตวา บทพุทธรัตนัง ก็ค่อยหายใจเข้า พร้อมกับยกมือขึ้นจนนิ้วหัวแม่มือทั้งสองจรดระหว่างคิ้ว คล้ายท่าถวายบังคมจนจบบทสวดท่อนแรก จากนั้นสวดท่อนที่สอง บทธัมรัตนัง พร้อมกับค่อยหายใจออก ลดมือกลับมาเป็นท่าพนมมือ นับเป็นหนึ่งครั้ง สวดท่อนที่สาม สังฆรัตนัง ก็ให้หายใจเข้า ยกมือจนจรดระหว่างคิ้วเป็นครั้งที่สอง จากนั้นค่อยสวดท่อนแรก บทพุทธรัตนัง หายใจออกและทำต่อเนื่องไป
ท่าการออกกำลังกาย ตั้งแต่ท่าแรก สนต้องลม ให้ยืนแยกเท้าความกว้างเท่าไหล่ มือสองข้างจับผ้าขาวม้าที่คล้องคอ ยกชูขึ้นเหนือศีรษะ แขนเหยียดตรง แล้วเอียงตัวไปทางซ้าย พร้อมกับหายใจและสวดมนต์ จากนั้นเอียงไปทางขวา โยกกลับไปมา ครบ 4 จังหวะ ถือเป็น 1 เซต ท่าที่สอง ก็ทำคล้ายกัน แต่เป็นการบิดกายไปทางซ้ายและขวา จากนั้นก็เหยียดแขนสองข้าง ดึงปลายผ้าขาวม้าไว้
ทั้งยี่สิบท่า เมื่อเห็นจากคลิปวิดีโอ เพียงครั้งเดียวก็จะทำตามได้ครบทุกท่าจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ผู้เข้าอบรมที่เพียงเริ่มทำครั้งแรกบอกตรงกันว่า ได้เหงื่อ รู้สึกกระฉับกระเฉง จากที่เคยเคลื่อนไหวได้ช้า ก็สังเกตเห็นการพัฒนาที่เร็วขึ้นถึงจะว่างเว้นออกกำลังมาหลายสิบปี เริ่มขยับแค่ 30 นาทีก็เห็นผลด้วย ผ้าขาวม้าผืนเดียว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth